مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد و سخنگوی این نهاد با حفظ سمت به عنوان سرپرست موسسه فرهنگی شهرآرا منصوب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی حامد مقدم مدیرکل روابط عمومی شهرداری مشهد و سخنگوی شهرداری مشهد طی مراسمی به عنوان سرپرست موسسه فرهنگی شهرآرا منصوب شد. در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از خدمات جلال فیاضی مدیرمسئول سابق موسسه فرهنگی شهرآرا که در حال حاضر بازنشسته شده است تقدیر شد. جلال فیاضی تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، همکاری در تاسیس دفتر نمایندگی حضرت امام(ره) در خراسان، مدیرعاملی موسسه فرهنگی قدس، تاسیس انجمن روزنامه نگاران مسلمان در ایران، معاون فرهنگی شهرداری مشهد، مدیر عاملی خبرگزاری ایرنا، تاسیس خبرگزاری برنا را در کارنامه فعالیت 25 ساله رسانه ای خود دارد...